De waterput op kavel Veerweg 164

Een “Vaete” was vroeger in Zeeland een openbare waterput. Vlakbij of in het dorp, dienende als drinkput voor het vee en als brandput. Vooral in diverse dorpen op Zuid-Beveland zijn nog van deze “vaetes” aanwezig, dikwijls als dorpsvijver met groen er om heen. Ook Kamperland had zijn “durpsvaete”. Op deze foto van vóór 1920, was deze (op het kavel van Veerweg 164) nog lang niet gedempt, In café “Nimrod” (rechts) woonde toen Bram Bierens. Op de achtergrond is de haven zichtbaar.

Bron: Oude ansichtkaarten deel- (blauwe boekje)