Saartje van Splunter eigenaar Veerweg 164

Het huis gelegen aan de Veerweg 164 (waar zo’n 90 jaar later ‘t Keitje is gevestigd) is na de bouw, vanaf 1930 tot 1960, in gebruik geweest als fietsreparatiebedrijf annex kleinhandelsbedrijf. Het souterrain, waar nu de vakantiestudio’s van ‘t keitje zijn gevestigd, had de functie van opslag en werkplaats.
Vanaf 1960 was de functie van Veerweg 164 woonhuis.

In het zelfde jaar dat Nimrod door haar vader werd verkocht, is de woning op 24 oktober 1958 aan de Veerweg 164 in eigendom verkregen door Saartje van Splunter.

Het lijkt op een constructie waarbij café Nimrod met woonhuis en een schuur door M.P van Splunter werd verkocht aan Beeke. En dat het pand daarnaast notarieel overging naar dochter Saartje Lena van Splunter. Het lijkt een ruil tussen Marinus van Splunter ( eigenaar Café Nimrod met woonhuis en schuur) en Beeke (woonhuis en schuur) op het perceel aan de  Veerweg 164, waarbij notarieel ook duidelijke erfafspraken werden gemaakt. 

Deel 1 akte 1958:
Saartje Lena lijkt geen koopsom te hebben hoeven betalen (kwijting van betaling hoofdsom). Na verkoop café Nimrod met woonhuis en schuur wordt de familie Splunter (dochter) eigenaar van het pand aan de Veerweg 164


Deel 2 – akte 1988:
Er wordt ook gesproken over de acte van ruiling, afstandsdoening.